Vases double paroi

Vase double paroi pour Ikebana
Vase double paroi pour Ikebana
Vase pour Ikebana

 

Vase pour Ikebana